Mail Uw scriptie, les of artikel naar www.skrift.nl     skrift
SDS © Methode Poortinga         Sytematisch Documenten Schrijven
  Thema's
:: algemeen
  :: lesbrieven
  :: zakenbrief
  :: handleiding
  :: nieuwsbrief
:: handboek
  :: werkinstructie
  :: brochure
  Lessen
1 :: leerdoelen
2 :: richtlijnen
:: Opbouw
4 :: modules
5 :: content
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©
les 010300 Opbouw van een zakelijk document
  inhoud leerdoel   planning   koptext   voettekst   colofon   titel   beheer-data   inhoud   inleiding   body   samenvatting   referenties   index   diploma   volgende
  leerdoel In deze les leert u de basiselementen kennen waaruit een zakelijk document moet zijn opgebouwd. U krijgt een een indruk in welke volgorde u deze elementenmoet zetten. Creativiteit moet u eigen blijven. Meer Info (geeft een popup met uitgebreide tekst)
  planning Maak altijd eerst een plan welke onderdelen het document moet bevatten en in welke volgorde. Beschrijf algemene eisen ten aanzien van vormgeving, doelgroep etc. Schrijf dus eerst een voorlopige inhoudsopgave inclusief extra's als  omslag en kopteksten. Beschrijf daarna in een of enkele kernachtige zinnen wat elk onderdeel moet bevatten, in welke vorm en layout. Leg de body van het document ook hier uiteen in een serie logische onderdelen.  Meer Info

  voorbeeld Deze les is zelf het voorbeeld. Ze is systematisch opgebouwd: elke les begint met een inhoud en een leerdoel dan komt de body. De body is in dit geval opgebouwd uit de werkwijze (planning) en uit alle onderdelen die in een groter document gepland kunnen worden. (Eventueel had hierna nog een blokje met verwijzingen naar relevante verdere info worden toegevoegd, maar dat zit hier in "Meer Info")
  koptekst  Kopteksten staan boven elke pagina van een document. Ook in digitale ducumenten blijven kopteksten altijd automatisch boven aan de pagina. Kopteksten bevatten identificatiegegevens van het document. Er kan ook voor gekozen worden om de koptekst alleen boven de eerste pagina van het document te zetten. De meest essentiŽle elementen uit de koptekst kunnen dan in de voettekst worden opgenomen. Meer Info
  voettekst Voetteksten zijn vaste teksten onderaan de pagina.Vaak ook in plaats van kopteksten. Voetteksten bevatten meestal een compactere identificatie dan kopteksten.  Meer Info
  colofon Colofons zijn teksten op de binnenkant van de omslag. Het geeft een zekere verantwoording over achtergrond, en publicatie van het document voor de doelgroep.   meer info
  titel Titels staan op de frontpagina van een document van meerdere pagina's. (Bij een brief is dat eigenlijk: "betreft:...") Bij omvangrijke documenten die in meerdere zelfstandige onderdelen worden gesplitst heeft elk onderdeel een subtitel. meer info
  beheer-data Beheer gegevens zijn data die aangeven hoe de ontstaansgeschiedenis is geweest: auteurs, bewerkers, adviseurs etc. De gegevens  geeft een enige verantwoording, maar zijn niet bedoeld voor de eindgebruiker. Bij publicatie worden ze weggelaten en daarom staan ze principieel voor de inhoudsopgave of het colofon.. meer info
  inhoud Inhoudsopgaven zijn de meest primaire hulpmiddelen om een document te ontsluiten. Een inhoudsopgave staat daarom altijd aan het begin van een document. In een webdocument is dit het hoofdmenu zonodig uitgebreid met een pagina-kaart, Engels: sitemap. Inhoudsopgaven in romans staan ook wel eens achteraan, maar daar zijn ze ook niet echt belangrijk. meer info
  inleiding Inleidingen vormen het eerste hoofdstuk van elk document. Ze leiden de gebruiker in op het eigenlijke document. Ze vertellen het hoe, wat en waarom van het document. meer info
  body De Body van een document is net als bij een web-pagina het eigenlijke document. De body bevat de echte informatie voor de gebruiker. De body kan op zich zelf een vaste opbouw hebben gericht op het doel en gebruik van het document. Over de opbouw van de body staat per thema een les. meer info
  samenvatting Samenvattingen zijn voor de snelle af afstandelijke lezer. Gechargeerd kan men zeggen, dat hoe hoger in management of bestuur, des te belangrijker is de samenvatting. De president van Amerika bijvoorbeeld zal heus niet alle beleidsdocumenten lezen. Fysiek is dat al onmogelijk. De man leeft 24 uur per dag, is weliswaar niet traag van begrip, maar x meter documenten lezen is onmogelijk. Van Reagan werdt gezegd, dat als een document niet knap in een half A4 was samengevat, het niet werd geaccepteerd. Van Wiegel, voor wie ik mocht werken, wordt wel beweerd dat de kaft de essentie moet bevatten. meer info
  referenties Referenties, verantwoordingen over de literatuur of personen die de onderbouwende informatie hebben geleverd zijn natuurlijk niet echt nodig. Soms worden ze om politieke reden geweigerd, zoals in mijn boek over natuurbos. Ze zijn echter voor bepaalde documenten onmisbaar. Met name daar waar de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de onderbouwing echt belangrijk is zoals in wetenschap, politiek en recht. Maar het geldt natuurlijk evenzeer voor de juridische aansprakelijkheid van een ingenieursbureau die een gewaagde constructie voor een brug of wolkenkrabber levert. meer info
  index Indexen zijn na inhoudsopgaven de meest voor de hand liggende ontsluitingsmiddelen. Het zijn lijsten met trefwoorden. Trefwoorden die het onderwerp van het document bepalen. Ook deze les-serie is als naslagwerk te gebruiken met behulp van een index. meer info
  diploma De stichting NIMM reikt u een certificaat van bekwaamheid uit, als u een aantal standaardopdrachten  op aanvaardbare manier uitvoert. volgende