THÚS  

Navigaasje 
[ foaropwurd ]

[ bedriuwsplan ]

[ begrutting ]

[ planning ]

[ links ]

[ diashow Frysk ]

[ in het Nederlands ]

Leeuwarder Courant]

[Omrop Fryslân]

[Nijs ùt Frysl]

[Fryslân text]

[ Kistwurk ]

[Het Weer]

[ Fryske Beweging ]

[ Dig. Reg. Fryslân ]

[ Stiens-plaza ]

[ Skrift]

[ Nijs út Fryslân ]

[ Kistwurk ]

[ Gallery Krist ]

 

Gerben Poortinga

Germ Poortinga

 

 

 

 

 

NIMM netservice - mail ús| jo adres en link tafoegje | Banner sette
Webprojekt Frysk.com
_
  Frysk.com de grutte dyk tusken jo en jo doelgroep   wy bouwe jo no-nonsense webside, jo webidee   Frysk.com is in ynisjatyf fan stifting NIMM. - |
  Foaropwurd
  Diashow: Fryslân kultuerlân      Thússide provinsje Fryslân     SKRIFT
 
Friesland op het web, nieuwe kansen voor een grenzenloze gemeenschap.

Er zijn onderhand tal van Friese web-pagina's op het Internet. .
Evenwel, de voertaal op die Friese pagina's is meestal het Nederlands.
De belangstelling
voor Internet en de Nieuwe Media is groot. Het moet onze eerste prioriteit zijn om te zorgen dat het Fries daarin op structurele wijze een plek toebedeeld krijgt.

De ontwikkelingen op het Internet zijn nu in een stroomversnelling. Willen wij als Friese taal- en cultuurgemeenschap een volwaardige plek krijgen in deze wereldwijde communicatie, dan moeten wij de combinatie van Friese cultuur en Internet ook volwaardig ondersteunen. Dat houdt werkelijk meer in dan een enkele promotiepagina voor het Fries. Wat er anders aan geld en inspanning besteed wordt aan het Fries moet nu ook de bijbehorende nettechnologie dekken. De Friese cultuur staat nu ook in een nieuwe wereld.

Het gaat o.m. om de initiëring van de modernste technische hulpmiddelen op een dynamische wijze en om de begeleiding met preciesse taal- en mediakundige ondersteuning. Met het huidige budget is dat niet mogelijk zonder dat het oorspronkelijke doel, qua geld en inspanning, ernstig in de knel komt. Wat er vandaag de dag besteed wordt aan Fries in telemedia is nog geen muggepoepje in vergelijking met de talloze miljarden die dit jaar worden geïnvesteerd in 'wire, wap, en web'. Wij zullen toch wat beleidsprioriteiten moeten verleggen.

De stichting NIMM is van mening, dat zo iets niet vanzelf  tot stand komt. Het Fries heeft geen economische machtsbasis en het Engels ligt nu eenmaal nader aan het Internet dan het Fries.

Maar met een krachtige strategie kan het ook omgekeerd. Het Internet kan bewerken, dat het Fries ook buiten Friesland levend blijft. Met Internet is het verspreiden van Friese kranten, tijdschriften, korte cursussen Fries enz. een centenkwestie. Het scheppen van de internetstructuur, van een Friese internetcultuur en van Friese inhoud, datgene waar het feitelijk om gaat, kan dan extra ondersteuning krijgen.

De strategie bestaat daar uit, dat:
ondersteund wordt, dat alle Friese maar Nederlandstalige webpagina's, zakelijk of maatschappelijk, ook een Friese versie krijgen;
wie een Friese culturele pagina wil opzetten met alle noodzakelijk hulpmiddelen wordt ondersteund om dit zo vlug en zo vaak mogelijk te realiseren;
een centrale toegang te maken tot alle 'Friese informatie', data, nieuws, geschiedenis, evenementen, webpagina's enz.

De stichting NIMM komt daarom met een projectvoorstel "Frysk.com", een wereldomspannend project ter stimulering van Friese cultuur op het Internet. Daartoe heeft NIMM de domeinnaam "Frysk" met de wereld-standaardexstensie "com" aangekocht.

Frysk.com stelt zich tot doel te functioneren als een 'portal', een Friese poort tot de wereld. Kortom: een zelflerende doorgang voor de burger naar precies die plekken waar hij meestal moet zijn. Het is meer dan een poort dus; het leert de klanten kennen en weet vooruit wat de klant wil en wijst hem er actief op wat voor hem van belang is. Wie het Fries als een belangrijk deel van zijn belevingswereld ervaart, heeft baat bij een poort die zich specialiseert in en op het Fries. (Autonomy, een hulpmiddel ontwikkeld op de universiteit van Cambridge is bijvoorbeeld zo'n intelligent zoeksysteem. Het wordt door tal van grote portals ingezet.)

Frysk.com.is is ook een instituut dat Frieszinnige webpagina's technische hulp verleent, dat een Friese internetcultuur op het spoor zet met alle functionaliteiten die elke gebruiker daarvoor nodig heeft. Tegelijk is het een instelling die taal- en mediahulp geeft of voor maatschappelijke verbinding met andere partners zorgt.

Wie zich Fries-cultureel op het net wil uiten, moet niet zijn tijd vermorsen met het lezen van onverteerbare Engelse handleidingen maar bruisend het net opstormen.

Vanzelfsprekend is dit voorstel opgemaakt als een webpagina. De teksten zijn kort en eenvoudig gehouden. De achterliggende techniek moet ook bij elke kleine pc met beperkte internetfuncties werken.

 boppe
Fryslân hat in tige modern bedriuwslibben