HOME,   Hoofdstuk 1  H2  H3  H4  H5   H8-9  Woordenlijst 

hoofdstuk 3   opgave 5.	variant1	
Liquiditeitsbegroting				
				1e kw. 2e kw.	3e kw.	4e kwartaal	
ontvangsten wegens:						
	geleverde adviezen	16000	24000	38000	45000	
	bijscholingscursus 	 6000	 6000	 6000	 6000	

totaal ontvangsten		22000	30000	44000	51000	
						
uitgaven wegens:						
	oprichtingskosten	 1500				
	kantoorinrichting	15000				
	huur kantoor		 9000	 9000	 9000	 9000	
	kantoorartikelen	 1500	 1500	 1500	 1500	
	rente				  195	  460	  433	  206
	salaris directeur	24000	24000	24000	24000	
	loon secretaris			 	 2500	 7500	
totaal uitgaven			51000	34695	37460	42433			
								
								
beginkas			20000	4000	4000	4000			
minimale kas			 4000	4000	4000	4000			
beschikbare kas			16000	   0	   0	   0			
saldo ontvangsten - uitgaven   -29000	-4695	6540	8567			
								
lening  kas			13000	17695	11155	2588			
								
eindkas	minimaal 4000		 4000	 4000	 4000	4000			
								
lening gemiddeld		6500	15348	14425	6872			
								
								
Exploitatiebegroting								
omzet								
	adviezen			138000						
	bijscholingscursus	 	 24000	+/+				
totaal						162000					
kosten omzet								
	oprichtingskosten	 	 1500						
	huur			 	36000						
	afschrijving auto	 	 5000						
	afschrijving kantoorinrichting	 3000						
	kantoormiddelen			 6000						
	rente				 1294						
	secretaris			10000						
	salaris directeur		96000	+/+					
						158794	+/-			
winst					 3206				
								

eindbalans		debet	credit		
-------------------------------------------------------------------------------				
auto			15000	aandelen		40000
kantoorinrichting	12000	rekening courant	2588
debiteuren		15000	te betalen rente	206
kas 			 4000	winst			3206
			------				-----
			46000				46000
Let op: de winst als sluitpost op de eindbalans is hetzelfde als in de exploitatie begroting.
1